More sugar

juuljuse_skullikavand
juuljuse_skullikavand21
juuljuse_skull1
juuljuse_skull2
juuljuse_skullidkoos

Rohkem sugar skull’e! Klient joonistas ise algsed kavandid valmis, millele lisasin natuke oma nägemust. Arutasime hiljem veel detailid läbi ja läks andmiseks! Tuleb veel ühe korra üle teha ning mõlemale lisada alla lilli. Varsti näete.
Nõel: 7round liner
Tint: I True Black, I Dark Purple, I Aquamarine, I Co-Co, I Lemon Yellow, I Bright Red, A Oriental Orange, A Atlantic Blue, A Sky Blue

More sugar skulls! Client drew the first sketches and I added a bit of my vison to ’em. Later on we discussed about the details and then slinged the ink. Gotta do it one more time, as always plus add the flowers to both of them. You’ll see.
Needle: 7round liner
Ink: I True Black, I Dark Purple, I Aquamarine, I Co-Co, I Lemon Yellow, I Bright Red, A Oriental Orange, A Atlantic Blue, A Sky Blue

Traditional style crowned head

Esimene sessioon:
First session:

robert_ni_1kord

Kavand:
Sketch:

robert_ni_kavand

Sooviti rinnale traditional tiibadega mexican sugar skulli, mille alaosast kasvaks välja puu, mis läheb ca nabani ning taustaks oleks taevas ja välgunooled. Joonistasin kavandiks poole ja hakkasime tegema. Vabakäega jälle pliiatsi abil jooned nahale ette ning masin kätte ja kütma! Esimese korraga tegime vaid skulli ja krooni. Krooni tuleb muidugi veel värvida ja kõigest muust ka veel korra üle käia. Väga mõnus töö on.
Tegin kõigepealt mustaga skulli ja krooni põhijooned, siis rohelisega lehed, lillaga vidinad skulli näkku ja nende otstesse ning krooni kividesse punast (vahepeal tegin käbe veel lillaga kroonil lilla osa piirjoone ära) ja siis helesinisega veel kive. Vahetasin nõela ja varjutasin kroonis lillad osad ning seejärel helesinisega skulli näo.
Jooned tegin taas 7se joonenõelaga ning varjutasin 15se Magnumiga.
Kasutatud värvid: I True Black, I Aquamarine, A Deep Violet, A true Green, A Deep Violet, A Fire Red.

Client wanted a traditional style mexican sugar skull with wings and crown on it’s head and sky with lightning as background. And a tree under a skull. After showing the half sketch we sat down and I drew the freehand outlines with pencil. I really enjoyed tattooing it. But of course. as always – there’s a lot more work to do.
First I did the outlines with black, then the green leaves, violet stuff onto skull’s face and filled the violet tips and some stones with red. Then violet outlines in the crown and then filled some more stones with light blue. Changed the needle and shaded violet in crown and light blue for the face.
Needles: 7liner & 15Magnum.
Inks: I True Black, I Aquamarine, A Deep Violet, A true Green, A Deep Violet, A Fire Red.

Sugar skull & roosid vol2 / Sugar skull & roses vol2

sugar ja roosid 2 kordSessioon 2. Seekord skulli ei teinud, keskendusin roosidele. Käisisn kõigepealt üle jooned ning varjutasin. Alguses katsetasin jälle seda Kokkai Sumo Ink Medium Gray Wash’k, aga see oli selle töö jaoks liiga hele. Üldse väga hele tint on, tundub, et kõige parem oleks seda kasutada portreede ja suuremate musthall tööde juures. Ja seal peaks ka tumedamad kohad tumedama tindiga tegema. Mul on seda Kokkaid veel ka Light Gray wash, pole veel selle heledust testida jõudnud. Nii et, üsna pea lahjendasin jälle True Black’i veega ja oli väga mõnus selle töö jaoks.
Ning värvisin roosid ja lehed. Jooned 7se joonenõelaga ja varjud-värvid 15magnumiga.
Kasutatud tindid: True Black, Light Green, Bright Red. Ja natuke seda va Kokkai’d ka…

Session 2. This time I did’nt touch the skull but decided to focus on the roses. First I re-did the outlines and then shaded. At first I tried to use the Kokkai Sumo Ink Medium Gray Wash again, but it’s really too “bright” for this job. And for many others as well, I think. I suppose it’s really handy when doing portraits or large black&gray pieces, but even there would have to do the darker spots with darker ink. I have this Kokkai also in Light Gray Wash version, wonder how light this is….Have’nt tested it yet. Anyway, quite fast I was back with the true Black, mixed it with water and it worked really well this way.
Then colored the leaves and roses. Did the outlines with 7liner and shaded with 15magnum.
Inks used: True Black, Light Green, Bright Red. And lil’ bit of this Kokkai…