Psychedelic scorpioning vol2.

kaija_2
kaija_2_2
Psühhedeelne sõit jätkub. Esimesed seened lisatud, kuid endiselt väga palju tööd veel ees.
Nõel: 7ne joone
Värvid: A Pure Magenta, A Deep Violet, A ? Orange, A Spring Green, I Bright Red, A Intense Brown

So the psychedelic trip continues. First shrooms added, but still a lot, lot of work to do.
Needle: 7 liner
Inks: A Pure Magenta, A Deep Violet, A ? Orange, A Spring Green, I Bright Red, A Intense Brown

Cover-upion

Kliendi sooviks on käsi õlast kuni küünarnukini täis teha ja ühtlasi peita vana käkk. Peamine osa on parajalt psühhedeelne skorpion millele tulevad taustaks lilled, tähekesed ja veel ühtteist värvilist. Joonistasin kavandi valmis ning seletasin, kuidas seda nahal näen ja mis seal veel lisaks tuleb:
Client wants a halfsleeve, which also would cover the old tat. Main character is the quite psychedelic scorpion and there’s gonna be flowers, stars and some other colorful stuff as backround. I drew up the sketch and explained to the client, how and what more there’s gonna be:

kaija_k2si_kavand
See on see käkk, mis vaja üle teha:
This is the before pic:

kaija_k2si_before

Siin on vabakäega joonistatud kavand:
Freehand sketch on skin:
kaija_k2si_pliiats

Ja see on esimese sessiooni tulemus. Väga palju on veel teha.
And this is the result of firts session. There’s a lot more work to do obviously:

kaija_k2si_1kordSiiamaani tegin kõik 7se joonenõelaga.
Kasutatud värv: I True Black

This is done using 7liner.
Ink: I True Black